Proiectul ARK2GEA

ARK2GEA Project

Cadrul proiectului

Proiectul ARK2GEA - "Cooperare Transnationala Albania-România-Kosovo, pentru implementarea Agendei Globale a Evaluarii 2016-2020" este implementat în perioada decembrie 2016 - iulie 2017, in cadrul Apelului 2016 al Programului "EvalPartners de granturi mici" gestionat de IOCE - Organizația Internațională pentru Cooperare in Evaluare

Acest program încurajează asociațiile profesionale ale evaluatorilor (numite VOPE) să incheie parteneriate reciproc avantajoase cu actorii locali. Proiectele au ca scop să sprijine punerea în aplicare a Agendei Globale a Evaluarii 2016-2020 (EvalAgenda2020).

În acest scop, proiectele trebuie să răspundă la cel puțin două din următoarele trei criterii:

(i) sa contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor EvalAgenda2020: evaluatori competenti, VOPE  puternice și un mediu care să permită o mai bună evaluare;

(ii)  sa asigure relatie și sinergie cu activitățile desfasurate de rețelele/inițiativele EvalPartners: EvalGender+, EVALSDGs, EvalIndigenous; EvalYouth; Global Parliamentarians for Development Evaluation;

(iii) sa integreze initiativele pentru profesionalizarea  evaluarii și / sau de dezvoltare a Sistemului Național de Evaluare. 

In urma unei competiții acerbe, la nivel global au fost selectate spre finantare 11 proiecte, respectiv câte unul pentru fiecare continent. Proiectul ARK2GEA a fost selectat spre finantare  pentru a reprezenta Europa în cadrul Programului. 

Obiectivul general al ARK2GEA este de a spori capacitățile celor 3 asociatii nationale de evaluatori din Balcani (ASPE din Albania, RoSE România și KEN din Kosovo), membre ale retelelor IOCE și EvalPartners, pentru a avea un rol strategic  in crearea unui mediu optim pentru evaluare în țările lor, conform viziunii  privind viitorul profesiei de evaluator stabilite prin EvalAgenda2020

Partenerii proiectului

Provocarea (și frumusețea) proiectului ARK2GEA este aceea ca asociații profesionale naționale lucreaza împreună pentru a aborda EvalAgenda2020 dintr-o perspectivă sistemica prin care intervențiile propuse conduc la multiple rezultate în țări diferite în care se implementeaza proiectul.

Partenerii sunt organizații profesionale  voluntare de evaluatori (VOPE), cu acoperire nationala reprezentand 3 țări din Regiunea Balcanilor, și anume:

logo rose1. Societatea Română a Evaluatorilor (RoSE), a adus o contribuție deosebita  în consolidarea capacităților individuale ale evaluatorilor, prin elaborarea standardelor ocupaționale, aplicate la nivel national in Romania în 2012, îmbunătățirea competențelor și dezvoltarea unor coduri de etică și practici bazate pe principii de gen +. RoSE a implementat deja cu succes două proiecte în cadrul Programului initiat de  EvalPartners.

logo evalbania2. Societatea Albaneză de Evaluare Programe (ASPE), are misiunea de a contribui la dezvoltarea evaluării în Albania și promoveaza profesionalizarea evaluării în cadrul organizațiilor publice și private. ASPE a implementat deja cu succes trei proiecte în cadrul Programului.

logo ken3. Reteaua Evaluatorilor din Kosovo (KEN), este organizata ca asociatie informală și think-tank, cu misiunea de a atinge obiectivele stabilite în Agenda Globală 2020. Experții sai au o experiență solidă în evaluarea documentelor de politici strategice la nivel central și local (ex. Strategia Națională de Dezvoltare din Kosovo). 

Obiectivele specifice

Cele 3 obiective specifice ale proiectului ARK2GEA sunt:

1. Intarirea rolului organizațiilor profesionale  voluntare de evaluatori (VOPE),  pentru consolidarea cadrului evaluarii în țările lor, prin contribuitia adusa la imbunatatirea sistemului si a politicilor de evaluare la nivel national, conform viziunii EvalAgenda2020.

2. Consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale organizațiilor profesionale  voluntare de evaluatori (VOPE), pentru a  dezvolta abordări participative cu alte organizatii conform viziunii EvalAgenda2020;

3. Consolidarea capacităților individuale ale evaluatorilor din fiecare țară, promovarea educației profesionale și imbunatatirea cadrului ocupațional.

Activitatile proiectului

Activitățile proiectului se bazeaza pe lucrul in echipa și pe obtinerea de rezultate specifice identificate la nivel regional si national.  Trei pachete de lucru sunt structurate pentru atingerea obiectivelor specifice, conform cerințelor programului si viziunii EvalAgenda2020. Un pachet de lucru se referă la managementul de proiect, inclusiv coordonarea între parteneri, întâlnirile transnaționale, planul de comunicare, monitorizare / evaluare și diseminarea rezultatelor.

A specific work package concerns the project management including coordination among partners, transnational meetings, communication plan, monitoring/evaluation and dissemination of results.  

O scurta prezentare a activitatilor si a stadiului implementarii acestora este prezentata mai jos:

1. Comunicare și diseminare. Informații privind proiectul sunt difuzate pe scară largă prin intermediul rețelelor partenerilor de proiect și prin canale  on-line (sit-urile partenerilor, social media, forum-uri, blogging și e-mail).

2. Lansarea Proiectului. Trei evenimente publice de lansare au fost organizate în țările participante în decembrie 2016. În România, evenimentul de lansare (Proiect Kick-off) a avut loc la 9 decembrie 2016 in sediul RoSE din București, reunind atât membrii asociati, precum și alte persoane interesate  în evaluare care si-au exprimat interesul de a participa. Coordonatorul proiectului a facut prezentare a ARK2GEA (disponibila Adobe PDF Document iconaici), urmata de discuții in grup și propuneri de acțiuni concrete.

3. Analiza cadrului evaluarii în fiecare țara partenera in proiect. Această activitate este în curs de desfășurare ca urmare a planului de lucru convenit în fiecare eveniment de lansare a proiectului.

4. Reuniuni transnaționale. Reuniunile sunt prevăzute a avea loc începând cu luna mai 2017. Managementul de proiect și coordonarea sunt în prezent furnizate prin intermediul conferintelor on-line, forum și e-mail.

5. Adaptarea priorităților din EvalAgenda2020 la nivel regional si national. Activitatea este în curs de desfășurare in fiecare țară.

6. Consolidarea capacităților individuale ale evaluatorilor. Activitatea este în curs de desfășurare in fiecare țară.

Galerie foto

Lansarea proiectului, Romania, 09 Decembrie 2016
  • 2
  • 20161209_161458
  • 20161209_161517
  • 20161209_161532
  • 20161209_161537
  • 20161209_162040
  • 5
  • 6

Intalnire transnationala in Albania –
data urmeaza sa fie stabilita

Intalnire transnationala in Romania – 
data urmeaza sa fie stabilita

Intalnire transnationala in Kosovo – 
data urmeaza sa fie stabilita

Contact

RoSE- ASOCIATIA ROMANA A EVALUTORILOR DE PROIECTE, PROGRAME SI POLITICI PUBLICE 

Strada Traian, nr. 184-186,
Sector 2, Bucuresti

COORDONATOR PROIECT
Virgil Pamfil 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobil: +4 0729.035.777