Evenimente in cadrul proiectului

Principalele evenimente inscrise in Planul de Actiuni sunt:

1.  Intalnirea de lansare a proiectului – 22-24 octombrie 2014, Bucuresti, Romania

Evenimentul s-a desfasurat la sediul RoSE din Bucuresti pe durata a doua zile:

In prima zi a fost organizata Conferinta de Lansare a proiectului, la care au fost invitati toti cei care si-au manifestat interesul de a participa la activitatile proiectului.  Coordonatorul de proiect a facut prezentarea proiectului iar apoi au fost prezentate organizatiile MEN si RoSE privind misiunea si realizarile acestrora, contextul national si necesitatile identificate pentru dezvoltarea institutionala.

In ziua a doua a avut loc intalnirea echipelor de proiect pentru actualizarea planului de lucru, a metodologiei si asumarea responsabilitatilor. Intalnirea s-a finalizat printr-o Minuta care mentioneaza modalitatile specifice de implementare a proiectului.

2. Atelierul de lucru privind cadrul evaluarii – 15-16 noiembrie 2014, Skopje, Macedonia

Evenimentul s-a desfasurat in Skopje pe durata a doua zile:

In prima zi au participat ca invitati reprezentantii proiectului P2P RI-MEN – ‘Regional integration of Macedonian Evaluation Network’ cu care s-au identificat posibilitatile de cooperare si lucrul in retea.  Delegatii RoSE au prezentat cadrul ocupational al evaluarii   si procedura de evaluare a competentelor in Romania  iar din partea MEN a fost prezentat cadrul ocupational al evaluarii in Macedonia si propunerile organizatiei pentru profesionalizarea ocupatiei de evaluator.

In ziua a doua a avut loc intalnirea echipelor de proiect care au convenit asupra desfasurarii urmatoare a proiectului. Acordul a fost formalizat prin Minuta intalnirii.

3. Atelier de lucru privind cadrul evaluarii - 6-7 martie 2015, Bucuresti, Romania

Evenimentul s-a desfasurat la sediul RoSE din Bucuresti pe durata a doua zile:

In prima zi participantii au convenit asupra agendei de lucru, au evaluat stadiul implementarii proiectului si au stabilit responsabilitatile privind pregatirea ultimelor livrabile conform programului proiectului..

Conform Agendei si planului de lucru convenit reprezentanti celor 2 organizatii in ziua a doua acestia au finalizat structura bazei de date privind reteaua de evaluatori, au pregatit proiectul strategiei si al planului de actiuni privind cadrul evaluarii in Macedonia, au convenit asupra aranjamentelor privind schimbul de formatori pentru sustenabilitatea proiectului si au incheiat Memorandumul de Intelegere intre cele 2 organizatii. Memorandumul semnat de parti poate fi accesat aici.

Rezultatele atelierului de lucru au fost consemnate in Minuta intalnirii.

4. Conferința Finala, Skopje, Macedonia – 30 Martie 2015, Skopje, Macedonia

Evenimentul pentru diseminarea rezultatelor proiectului a fost găzduit de Hotelul Continental din Skopje.

La Conferința Finala a proiectului au participat invitați din mediul universitar, din sectorul public si privat interesați in domeniul evaluării.  Managerul de proiect a prezentat proiectul si realizările sale.  Un interes deosebit a suscitat  prezentarea experienței din Romania privind cadrul ocupațional si utilizarea standardelor ocupaționale pentru formarea profesionala a evaluatorilor. In acest context, participanții la eveniment au apreciat propunerea de a asigura sustenabilitatea proiectului pentru furnizarea de formare specializata de către RoSE in scopul îmbunătățirii competentelor in domeniul evaluării in Macedonia.

Rezultatele Conferinței au fost înregistrate in Minuta întâlnirii.  

« Inapoi la pagina proiectului

Știri pe scurt

12.11.2018

RoSE in calitate de membru activ al Retelei Globale Eval Partners, cu referinte in proiecte internationale implementate cu succes, a  primit invitatia  de a participa in competitia EvalPartners Innovation Challenge cu tema “Strengthening the Role of VOPEs in Democratizing Learning and Evaluation”. Este o provocare la care invitam membrii RoSE sa  identifice parteneri transnationali si sa pregateasca o propunere de proiect. Termenul este 30 noiembrie 2018. Comitetul RoSE asigura suport la cererea celor interesati. Apelul de Proiecte poate fi consultat aici, iar Formularul de Aplicatie poate fi descarcat aici. Va asteptam. Mult success!

16.05.2018

Participanții la cursul de perfecționare autorizat EVALUATOR PROIECTE ce va desfășura in perioada 19 mai-15 iunie 2018 la sediul RoSE din București Agenda Cursului este disponibila aici. Va asteptam!

10.04.2018

APEL PARTICIPARE

RoSE - SOCIETATEA ROMÂNA A EVALUATORILOR DE PROIECTE, PROGRAME ȘI POLITICI PUBLICE, in calitate de asociatie profesionala, cu misiunea  de a sprijini imbunatatirea competențelor profesionale ale evaluatorilor la nivel national si furnizor de formare autorizat, va invita sa participati in lunile aprilie si mai 2018, in Bucuresti, la 2 serii de curs EVALUATOR PROIECTE, organizate conform cerintelor ocupatiei, cod COR 241263.

07.05.2017

In data de 21 mai 2017, orele 9.30-13.00,  ROSE gazduieste la sediul sau din Bucuresti, strada Traian 184-186, corp A, etaj 6, sector 2, Atelierul international de promovare a Agendei Globale pentru Evaluare 2016-2020 (GEA2020), cu participarea reprezentantilor organizatiilor nationale de evaluatori din Romania, Albania si Kosovo. Evenimentul este organizat in cadrul proiectului transnational ARK2GEA si are ca obiectiv sprijinirea priorităților EvalAgenda2020 si initierea unui Plan de Actiuni care sa conduca la profesionalizarea evaluarii la nivel regional. Sunt invitati sa participle membrii RoSE si alte persone interesate. Informatii si inscrieri la dl. Lucian Sorescu, Lucian.escu@yahoo.com   

15.04.2017

RoSE a aprobat in unanimitate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei din 7 aprilie 2017 Declaratia de sustinereAgendei Globale pentru Evaluare 2016-2020 (GEA2020), elaborata in cadrul proiectului transnational ARK2GEA. In completarea Declaratiei au fost lansate apeluri pentru evaluatori de participare in retelele EvalPartners: EvalGender+, EVALSDGs, EvalIndigenous, EvalYouth, Global Parliamentarians for Development Evaluation si pentru parteneriate cu organizatiile interesate in profesionalizarea evaluarii.

Evenimente