Misiune si Obiective

Scopul primordial al RoSE este sa le asigure membrilor un statut profesional respectat si sa ii ajute sa devina mai profitabili si de succes.
SOCIETATEA ROMĂNA A EVALUATORILOR DE PROIECTE, PROGRAME ȘI POLITICI PUBLICE isi propune sa devina o voce civica coerenta si responsabila care sa influenteze si sa modeleze sistemul de evaluare in formare din Romania.

RoSE isi propune sa devina:

 • principalul sustinator al politicilor in domeniul evaluarii din Romania, atat din perspectiva evaluarii proiectelor, dar si prin implicarea membrilor sai in identificarea si dezvoltarea de programe si politici publice coerente si durabile;
 • liderul recunoscut in dezvoltarea de standarde privind desfasurarea unor activitati pe baza expertizelor profesionale etice;
 • asociatie valoroasa prin membrii sai, profesionisti de elita;
 • asociatie vazuta de membrii sai ca esentiala pentru succesul lor profesional.

Principalele Obiective ale RoSE sunt:

 • menţinerea unei calităţi corespunzătoare a standardelor profesionale ridicate, impuse de natura şi specificul serviciilor prestate de către membrii Asociaţiei;
 • protejarea şi reprezentarea membrilor grupului;
 • recunoaşterea competenţelor de evaluator pe fiecare categorie socio-profesională;
 • realizarea unui lobby profesional în rândul factorilor de decizie în vederea recunoaşterii oficiale, prin intervenţie legislativă, a calităţii de evaluator autorizat de politici, programe şi proiecte;
 • dezvoltarea organizaţiei prin participarea la proiecte specifice.

Principalele activităţi care vor contribui la realizarea obiectivelor vor include printre altele, dar nu limitativ:

 • Crearea şi consolidarea unei baze informaţionale şi de cunoştinţe profesionale pentru elaborarea de proceduri, bune practici şi studii de caz din practica naţională şi internaţională;
 • Stabilirea unor standarde profesionale de calitate în evaluare;
 • Participarea membrilor asociaţi la programe de instruire, schimburi de experienţe, conferinţe şi seminarii de interes profesional utile fiecărei categorii socio-profesionale;
 • Obţinerea acreditării pe training vocaţional, ca prim pas al recunoaşterii calităţii de evaluator autorizat;
 • Cooperarea cu organisme similare, naţionale şi internaţionale, prin participarea la seminarii, proiecte şi programe comune cu scopul dezvoltării şi întăririi capacităţii instituţionale şi al schimbului de idei şi bune practici;
 • Colaborarea şi participarea împreună cu autorităţile publice centrale, regionale sau locale, dar şi în parteneriat cu sectorul privat, la derularea sau estimarea unor programe sau proiecte care solicită competenţele complexe ale evaluatorilor; Participarea activă la elaborarea şi măsurarea politicilor specifice domeniilor economice corespunzătoare competenţelor evaluatorilor;
 • Crearea şi consolidarea unei imagini transparente în vederea comunicării eficiente prin site şi forum personalizat;
 • Activităţi specifice de lobby profesional cu scopul obţinerii acreditării de evaluator autorizat de politici, programe şi proiecte;
 • Activităţi economice sau de altă natură, în concordanţă cu scopul şi obiectivele asociaţiei;
 • Activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare care susţin obiectivele asociaţiei.

 

Misiune

Scopul primordial al RoSE este sa le asigure membrilor un statut profesional respectat si sa ii ajute sa devina mai profitabili si de succes.

SOCIETATEA  ROMĂNA A EVALUATORILOR DE PROIECTE, PROGRAME ȘI POLITICI PUBLICE isi propune sa devina o voce civica coerenta si responsabila care sa influenteze si sa modeleze  sistemul de evaluare in formare din Romania.

RoSE isi propune sa devina:

·         principalul sustinator al politicilor in domeniul evaluarii din Romania, atat din perspectiva evaluarii proiectelor, dar si prin implicarea membrilor sai in identificarea si dezvoltarea de programe si politici publice coerente si durabile ;

·         liderul recunoscut in dezvoltarea de standarde privind desfasurarea unor activitati pe baza expertizelor profesionale etice;

·         asociatie valoroasa prin membrii sai, profesionisti de elita

·         asociatie vazuta de membrii sai ca esentiala pentru succesul lor profesional.

 

Principalele Obiective  ale RoSE sunt:

·         menţinerea unei calităţi corespunzătoare a standardelor profesionale ridicate, impuse de natura şi specificul serviciilor prestate de către membrii Asociaţiei;

·         protejarea şi reprezentarea membrilor grupului;

·         recunoaşterea competenţelor de evaluator pe fiecare categorie socio-profesională.

·         realizarea unui lobby profesional în rândul factorilor de decizie în vederea recunoaşterii oficiale, prin intervenţie legislativă, a calităţii de evaluator autorizat de politici, programe şi proiecte.

·         dezvoltarea organizaţiei prin participarea la proiecte specifice.

 

Principalele activităţi care vor contribui la realizarea obiectivelor vor include printre altele, dar nu limitativ:

- Crearea şi consolidarea unei baze informaţionale şi de cunoştinţe profesionale pentru elaborarea de proceduri, bune practici şi studii de caz din practica naţională şi internaţională;

- Stabilirea unor standarde profesionale de calitate în evaluare;

- Participarea membrilor asociaţi la programe de instruire, schimburi de experienţe, conferinţe şi seminarii de interes profesional utile fiecărei categorii socio-profesionale;

- Obţinerea acreditării pe training vocaţional, ca prim pas al recunoaşterii calităţii de evaluator autorizat;

- Cooperarea cu organisme similare, naţionale şi internaţionale, prin participarea la seminarii, proiecte şi programe comune cu scopul dezvoltării şi întăririi capacităţii instituţionale şi al schimbului de idei şi bune practici.

- Colaborarea şi participarea împreună cu autorităţile publice centrale, regionale sau locale, dar şi în parteneriat cu sectorul privat, la derularea sau estimarea unor programe sau proiecte care solicită competenţele complexe ale evaluatorilor; Participarea activă la elaborarea şi măsurarea politicilor specifice domeniilor economice corespunzătoare competenţelor evaluatorilor.

- Crearea şi consolidarea unei imagini transparente în vederea comunicării eficiente prin site şi forum personalizat.

- Activităţi specifice de lobby profesional cu scopul obţinerii acreditării de evaluator autorizat de politici, programe şi proiecte.

- Activităţi economice sau de altă natură, în concordanţă cu scopul şi obiectivele asociaţiei.

- Activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare care susţin obiectivele asociaţiei.

Știri pe scurt

12.11.2018

RoSE in calitate de membru activ al Retelei Globale Eval Partners, cu referinte in proiecte internationale implementate cu succes, a  primit invitatia  de a participa in competitia EvalPartners Innovation Challenge cu tema “Strengthening the Role of VOPEs in Democratizing Learning and Evaluation”. Este o provocare la care invitam membrii RoSE sa  identifice parteneri transnationali si sa pregateasca o propunere de proiect. Termenul este 30 noiembrie 2018. Comitetul RoSE asigura suport la cererea celor interesati. Apelul de Proiecte poate fi consultat aici, iar Formularul de Aplicatie poate fi descarcat aici. Va asteptam. Mult success!

16.05.2018

Participanții la cursul de perfecționare autorizat EVALUATOR PROIECTE ce va desfășura in perioada 19 mai-15 iunie 2018 la sediul RoSE din București Agenda Cursului este disponibila aici. Va asteptam!

10.04.2018

APEL PARTICIPARE

RoSE - SOCIETATEA ROMÂNA A EVALUATORILOR DE PROIECTE, PROGRAME ȘI POLITICI PUBLICE, in calitate de asociatie profesionala, cu misiunea  de a sprijini imbunatatirea competențelor profesionale ale evaluatorilor la nivel national si furnizor de formare autorizat, va invita sa participati in lunile aprilie si mai 2018, in Bucuresti, la 2 serii de curs EVALUATOR PROIECTE, organizate conform cerintelor ocupatiei, cod COR 241263.

07.05.2017

In data de 21 mai 2017, orele 9.30-13.00,  ROSE gazduieste la sediul sau din Bucuresti, strada Traian 184-186, corp A, etaj 6, sector 2, Atelierul international de promovare a Agendei Globale pentru Evaluare 2016-2020 (GEA2020), cu participarea reprezentantilor organizatiilor nationale de evaluatori din Romania, Albania si Kosovo. Evenimentul este organizat in cadrul proiectului transnational ARK2GEA si are ca obiectiv sprijinirea priorităților EvalAgenda2020 si initierea unui Plan de Actiuni care sa conduca la profesionalizarea evaluarii la nivel regional. Sunt invitati sa participle membrii RoSE si alte persone interesate. Informatii si inscrieri la dl. Lucian Sorescu, Lucian.escu@yahoo.com   

15.04.2017

RoSE a aprobat in unanimitate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei din 7 aprilie 2017 Declaratia de sustinereAgendei Globale pentru Evaluare 2016-2020 (GEA2020), elaborata in cadrul proiectului transnational ARK2GEA. In completarea Declaratiei au fost lansate apeluri pentru evaluatori de participare in retelele EvalPartners: EvalGender+, EVALSDGs, EvalIndigenous, EvalYouth, Global Parliamentarians for Development Evaluation si pentru parteneriate cu organizatiile interesate in profesionalizarea evaluarii.

Evenimente