Mission & Objectives

RoSE mission is to guarantee a respectful professional status for its Members and to support their professional development.
RoSE aims at becoming the Key Actor of Civil Society to enhance and support the development of an effective and a fair evaluation system in Romania.

RoSE aims to become for Romania:

  • The Key Promoter of fundraising by supporting the implementation of fair and appropriate evaluation concepts, principles, methods, procedures and best international practices;
  • The Key Leader in developing professional competencies in evaluation based on ethics and code of conducts;
  • The Key Provider of expert services in evaluation through its Members
  • The Key Professional Organization to be recognized by the evaluators as their best support for fulfilling professional accomplishments.
  • RoSE 's main objectives are:
  • To promote high professional standards in line with the specific features of the evaluation services;
  • To represent and to protect its members' interests;
  • To enhance professional competences for each socio-professional category involved in project assessment and in the evaluation of programs and public policies;
  • To make lobby for enforcing the specific qualification framework for evaluators in Romania, in line with international best practice
  • To develop awareness on the importance of high professional standards in evaluation through participation in specific projects and events.

Misiune

Scopul primordial al RoSE este sa le asigure membrilor un statut profesional respectat si sa ii ajute sa devina mai profitabili si de succes.

SOCIETATEA  ROMĂNA A EVALUATORILOR DE PROIECTE, PROGRAME ȘI POLITICI PUBLICE isi propune sa devina o voce civica coerenta si responsabila care sa influenteze si sa modeleze  sistemul de evaluare in formare din Romania.

RoSE isi propune sa devina:

·         principalul sustinator al politicilor in domeniul evaluarii din Romania, atat din perspectiva evaluarii proiectelor, dar si prin implicarea membrilor sai in identificarea si dezvoltarea de programe si politici publice coerente si durabile ;

·         liderul recunoscut in dezvoltarea de standarde privind desfasurarea unor activitati pe baza expertizelor profesionale etice;

·         asociatie valoroasa prin membrii sai, profesionisti de elita

·         asociatie vazuta de membrii sai ca esentiala pentru succesul lor profesional.

 

Principalele Obiective  ale RoSE sunt:

·         menţinerea unei calităţi corespunzătoare a standardelor profesionale ridicate, impuse de natura şi specificul serviciilor prestate de către membrii Asociaţiei;

·         protejarea şi reprezentarea membrilor grupului;

·         recunoaşterea competenţelor de evaluator pe fiecare categorie socio-profesională.

·         realizarea unui lobby profesional în rândul factorilor de decizie în vederea recunoaşterii oficiale, prin intervenţie legislativă, a calităţii de evaluator autorizat de politici, programe şi proiecte.

·         dezvoltarea organizaţiei prin participarea la proiecte specifice.

 

Principalele activităţi care vor contribui la realizarea obiectivelor vor include printre altele, dar nu limitativ:

- Crearea şi consolidarea unei baze informaţionale şi de cunoştinţe profesionale pentru elaborarea de proceduri, bune practici şi studii de caz din practica naţională şi internaţională;

- Stabilirea unor standarde profesionale de calitate în evaluare;

- Participarea membrilor asociaţi la programe de instruire, schimburi de experienţe, conferinţe şi seminarii de interes profesional utile fiecărei categorii socio-profesionale;

- Obţinerea acreditării pe training vocaţional, ca prim pas al recunoaşterii calităţii de evaluator autorizat;

- Cooperarea cu organisme similare, naţionale şi internaţionale, prin participarea la seminarii, proiecte şi programe comune cu scopul dezvoltării şi întăririi capacităţii instituţionale şi al schimbului de idei şi bune practici.

- Colaborarea şi participarea împreună cu autorităţile publice centrale, regionale sau locale, dar şi în parteneriat cu sectorul privat, la derularea sau estimarea unor programe sau proiecte care solicită competenţele complexe ale evaluatorilor; Participarea activă la elaborarea şi măsurarea politicilor specifice domeniilor economice corespunzătoare competenţelor evaluatorilor.

- Crearea şi consolidarea unei imagini transparente în vederea comunicării eficiente prin site şi forum personalizat.

- Activităţi specifice de lobby profesional cu scopul obţinerii acreditării de evaluator autorizat de politici, programe şi proiecte.

- Activităţi economice sau de altă natură, în concordanţă cu scopul şi obiectivele asociaţiei.

- Activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare care susţin obiectivele asociaţiei.

News

12.11.2018

RoSE as an active member of the Eval Partners Global Network, with sound references in international projects, has been invited to participate  in the EvalPartners Innovation Challenge on "Strengthening the Role of VOPEs in Democratizing Learning and Evaluation". This is  to invite RoSE Members to identify transnational partners and to initate a project proposal. The deadline is November 30, 2018. RoSE Board Committee provides support at the request of those interested. The Call for Projects can be consulted here and the Application Form can be downloaded here. We are waiting for your contribution. Best success!

16.05.2018

The participants in the accredited training course PROJECTS EVALUATOR to be held from 19 May to 15 June 2018 at RoSE Headquarters in Bucharest.  The Training Agenda is available here. We are looking forward to working with you!

07.05.2017

On May 21, 2017, 9.30-13.00, ROSE hosts at its Headquarters in Bucharest, Traian Street 184-186, Building A, 6th Floor, Sector 2, the International Workshop on Global Evaluation Agenda 2016-2020 (GEA2020), with the participation of national associations of evaluators from Romania, Albania and Kosovo. The event is organized under the ARK2GEA transnational project and aims to promote the priorities of EvalAgenda2020 and to initiate an Action Plan that enhances evaluation mainstreaming at regional level. An open call for participation is launched to all RoSE members and to other interested persons. Please apply for information and registration to Mr. Lucian Sorescu, Lucian.escu@yahoo.com

15.04.2017

In its General Assembly of April 7, 2017 RoSE endorsed the Declaration for supporting the Global Evaluation Agenda 2016-2020 (GEA2020), elaborated within the transnational project ARK2GEA. In addition to the Declaration, RoSE launched calls for evaluators to participate in EvalPartners networks: EvalGender+, EVALSDGs, EvalIndigenous, EvalYouth, Global Parliamentarians for Development Evaluation and for partnerships with the organizations interested in evaluation mainstreaming.

26.02.2017

RoSE, ASPE and KEN, the professional associations of evaluators of Romania, Albania and Kosovo, as partners in the ARK2GEA Project have agreed on the Joint Statement to endorse the Global Evaluation Agenda 2016-2020 (GEA2020). 

Events