Servicii

Consultanta si Asistenta tehnica pentru finantatori / beneficiari privind diferite surse de finantare

o Servicii de preevaluare
Exprimarea unei opinii privind conformitatea, eligibilitatea si punctajul unui proiect.
Opiniile exprimate au caracter orientativ/informativ deoarece aprobarea sau respingerea, precum si punctajul efectiv obtinut de un proiect este atributul exclusiv al Autoritatilor legal desemnate in acest sens si tine cont (cumulativ si in succesiunea lor) de toate actele, faptele concrete (actiuni sau inactiuni), termenele prevazute, continutul eventualelor clarificari transmise sau motivarile contesatiilor depuse, etc.
Preevaluarea are ca scop imbunatatirea calitatii proiectului inainte de depunere tinand cont de conditiile impuse de finantator.

o Consultanta privind accesarea diferitelor tipuri de fonduri
Analiza oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii
Elaborarea si documentarea Cererilor de finantare
Cuantumurile si tipurile de cheltuieli eligibile
Drepturile si obligatiile beneficiarilor

o Consultanta privind managementul proiectelor

o Evaluare privind stadiul implementarii unui proiect

• Servicii in domeniul Cercetarii-Dezvoltarii privind evaluarea de proiecte, programe si politici publice

o Consultanta privind elaborarea unor metodologii de evaluare
o Dezvoltare de instrumente de evaluare
o Intocmirea de proceduri
o Analiza intermediara sau punctuala a unor documentatii de specialitate si emiterea unor puncte de vedere
o Colaborarea in vederea elaborarii de proceduri si instructiuni privind evaluarea, monitorizarea si post-implementarea proiectelor
o Realizarea de analize comparative in functie de domeniul de interes
o Cercetari si studii de piata specifice
o Activitati stiintifice in cooperare sau partenariat cu entitati similare sau din domenii conexe
o Elaborarea, la cerere, a unor lucrari de specialitate sau studii de profil personalizate

Știri pe scurt

10.10.2021

ROSE – Romanian Society of Evaluators,  in calitate de partnerul national din Romania al Campaniei Globale Eval4Action de promovare a evaluarii ca factor cheie de realizarea obiectivelor de dezvoltare, va invita sa participati la actiunea Walk the Talk

18.11.2020

Asociatia Romana a Evaluatorilor de Proiecte, Programe si Servicii Publice – RoSE a primit o solicitare din partea Tribunalului Braila sa recomande din cadrul membrilor sai experti  interesati si capabili sa furnizeze servicii de evaluare a punctajului atribuit unor propuneri de proiect depuse in cadrul Programului Operational Regional, aflate in contencios administrativ.  

Comitetul Director al RoSE lanseaza un apel la membrii RoSE sa sprijine acest demers si sa comunice pana la data de 25 noiembrie 2020 la vpamfil@evaluatoriasociati.ro numele, datele de contact si specialitatea (tehnic, economic, juridic) pentru a fi comunicate Tribunalului Braila in termenul stabilit.

Va asteptam pentru relatii suplimentare si cu propuneri.  

04.05.2020

RoSE in calitate de membru al Organizatiei Internationale pentru Cooperare in Evaluare -IOCE, este promotor in Romania al Campaniei  "UN DECENIU DE >>> ACTIUNE"

În septembrie 2019, Secretarul General al ONU a cerut tuturor sectoarelor societății să se mobilizeze pentru un deceniu de acțiune pe trei niveluri: acțiune globală pentru a asigura o conducere mai mare, mai multe resurse și soluții mai inteligente pentru obiectivele de dezvoltare durabilă; acțiuni locale care includ tranzițiile necesare în politicile, bugetele, instituțiile și cadrele de reglementare ale guvernelor, orașelor și autorităților locale; și acțiunea oamenilor, inclusiv a tinerilor, a societății civile, a mass-media, a sectorului privat, a sindicatelor, a mediului academic și a altor părți interesate, pentru a genera o mișcare de neoprit care împinge transformările necesare.

15.05.2019

Conform aprobarii Adunarii Generale din data de 10 aprilie 2019 Asociatia Societatea Romana a Evaluatorilor de Proiecte, Programe si Politici Publice – RoSE si-a schimbat sediul. Incepand cu luna mai 2019, noul sediu social al RoSE este situat in Bd. Stefan cel Mare, nr. 13 A, Complex CRP, Blocul Administrativ, Etaj 1, Bucuresti Sector 2. 

Va asteptam la noul nostru sediu.

Evenimente