Servicii

Consultanta si Asistenta tehnica pentru finantatori / beneficiari privind diferite surse de finantare

o Servicii de preevaluare
Exprimarea unei opinii privind conformitatea, eligibilitatea si punctajul unui proiect.
Opiniile exprimate au caracter orientativ/informativ deoarece aprobarea sau respingerea, precum si punctajul efectiv obtinut de un proiect este atributul exclusiv al Autoritatilor legal desemnate in acest sens si tine cont (cumulativ si in succesiunea lor) de toate actele, faptele concrete (actiuni sau inactiuni), termenele prevazute, continutul eventualelor clarificari transmise sau motivarile contesatiilor depuse, etc.
Preevaluarea are ca scop imbunatatirea calitatii proiectului inainte de depunere tinand cont de conditiile impuse de finantator.

o Consultanta privind accesarea diferitelor tipuri de fonduri
Analiza oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii
Elaborarea si documentarea Cererilor de finantare
Cuantumurile si tipurile de cheltuieli eligibile
Drepturile si obligatiile beneficiarilor

o Consultanta privind managementul proiectelor

o Evaluare privind stadiul implementarii unui proiect

• Servicii in domeniul Cercetarii-Dezvoltarii privind evaluarea de proiecte, programe si politici publice

o Consultanta privind elaborarea unor metodologii de evaluare
o Dezvoltare de instrumente de evaluare
o Intocmirea de proceduri
o Analiza intermediara sau punctuala a unor documentatii de specialitate si emiterea unor puncte de vedere
o Colaborarea in vederea elaborarii de proceduri si instructiuni privind evaluarea, monitorizarea si post-implementarea proiectelor
o Realizarea de analize comparative in functie de domeniul de interes
o Cercetari si studii de piata specifice
o Activitati stiintifice in cooperare sau partenariat cu entitati similare sau din domenii conexe
o Elaborarea, la cerere, a unor lucrari de specialitate sau studii de profil personalizate

Știri pe scurt

12.11.2018

RoSE in calitate de membru activ al Retelei Globale Eval Partners, cu referinte in proiecte internationale implementate cu succes, a  primit invitatia  de a participa in competitia EvalPartners Innovation Challenge cu tema “Strengthening the Role of VOPEs in Democratizing Learning and Evaluation”. Este o provocare la care invitam membrii RoSE sa  identifice parteneri transnationali si sa pregateasca o propunere de proiect. Termenul este 30 noiembrie 2018. Comitetul RoSE asigura suport la cererea celor interesati. Apelul de Proiecte poate fi consultat aici, iar Formularul de Aplicatie poate fi descarcat aici. Va asteptam. Mult success!

16.05.2018

Participanții la cursul de perfecționare autorizat EVALUATOR PROIECTE ce va desfășura in perioada 19 mai-15 iunie 2018 la sediul RoSE din București Agenda Cursului este disponibila aici. Va asteptam!

10.04.2018

APEL PARTICIPARE

RoSE - SOCIETATEA ROMÂNA A EVALUATORILOR DE PROIECTE, PROGRAME ȘI POLITICI PUBLICE, in calitate de asociatie profesionala, cu misiunea  de a sprijini imbunatatirea competențelor profesionale ale evaluatorilor la nivel national si furnizor de formare autorizat, va invita sa participati in lunile aprilie si mai 2018, in Bucuresti, la 2 serii de curs EVALUATOR PROIECTE, organizate conform cerintelor ocupatiei, cod COR 241263.

07.05.2017

In data de 21 mai 2017, orele 9.30-13.00,  ROSE gazduieste la sediul sau din Bucuresti, strada Traian 184-186, corp A, etaj 6, sector 2, Atelierul international de promovare a Agendei Globale pentru Evaluare 2016-2020 (GEA2020), cu participarea reprezentantilor organizatiilor nationale de evaluatori din Romania, Albania si Kosovo. Evenimentul este organizat in cadrul proiectului transnational ARK2GEA si are ca obiectiv sprijinirea priorităților EvalAgenda2020 si initierea unui Plan de Actiuni care sa conduca la profesionalizarea evaluarii la nivel regional. Sunt invitati sa participle membrii RoSE si alte persone interesate. Informatii si inscrieri la dl. Lucian Sorescu, Lucian.escu@yahoo.com   

15.04.2017

RoSE a aprobat in unanimitate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei din 7 aprilie 2017 Declaratia de sustinereAgendei Globale pentru Evaluare 2016-2020 (GEA2020), elaborata in cadrul proiectului transnational ARK2GEA. In completarea Declaratiei au fost lansate apeluri pentru evaluatori de participare in retelele EvalPartners: EvalGender+, EVALSDGs, EvalIndigenous, EvalYouth, Global Parliamentarians for Development Evaluation si pentru parteneriate cu organizatiile interesate in profesionalizarea evaluarii.

Evenimente